Teià

Educació i joventut ... el futur de Teià

  • Actualitzat:
  • Creat:

El jovent de Teià és el futur de Teià. I l'educació a Teià és la base per socialitzar els nostres infants i els nostres joves

El  jovent de Teià és el futur de Teià. I l'educació a Teià és la base per socialitzar els nostres infants i els nostres joves en clau de Teià sempre que vagin als diferents centres educatius locals, públics o privats: Els Galamons, Bambi, el Cim, Turó de'n Baldiri, i altres disciplines complementàries que s'ofereixen, com les musicals, llengües, lleure, ...

Volem integrar la joventut en la dinàmica de convivència de Teià i hem de dotar les entitats educatives i al municipi de les eines adequades per aconseguir-ho:

  • Treballar per ampliar l'escolarització en els centres educatius de Teià i la continuïtat dels projectes educatius consolidant i millorant la qualitat dels serveis oferts per cada centre. Avui molts dels nostres nens i joves estudien en centres foranis; veiem si hi ha oprtunitats de millora!
  • Ampliar els projectes educatius subvencionats promoguts pel municipi i altres administracions, en especial per primària i secundària.
  • Afavorir la participació en l'acompanyament escolar i promoure l'Aula Parlament per primària i secundària per incorporar-los al coneixement de la vida política municipal i nacional.
  • Estudiar la viabilitat econòmica per la contractació d'un tècnic municipal d'educació.
  • Dona veu als "Consells Escolars" per gestionar la política educativa de Teià.
  • Estudiar com afavorir un Consell de Joves que canalitzin totes les inquietuds pròpies per ser ateses adequadament en el dia a dia municipal. Veure com fer possible "l'Ajuntament Jove" d'una durada de una setmana i a poder ser fent-la coincidir amb la Setmana de la Joventut.
  • Considerar el trasllat del actual Casal de Joves a les noves instal.lacions de la Masía Can Llaurador. Seria bàsic cedir un rol important als propis joves en la gestió del seu casal, coordinats pels tècnics municipals.Entenem que l'entorn reuneix més possibilitats per la seva proximitat a l'institut, la biblioteca municipal i el seu futur parc on es podría oferir fer un mur per a grafítics. 

Tot és feina! T'hi sents identificat? Vols acompanyar-nos?

TEIÀ CAMINA ... camina amb nosaltres!