Teià

Transparència i participació ... un enfoc modern de la gestió municipal.

  • Actualitzat:
  • Creat:

.- La transparència personal del càrrec públic és essencial

.- Les polítiques de comunicació i participació són la base de la cohesió d'un poble.

Construïm una nova dinàmica de gestió PER UN TEIÀ QUE CAMINA de cara al segle XXI!

L'ajuntament ha d'estar obert a tothom. Els seus regidors, estiguin al govern o a l'oposició, han de contribuïr a sanejar la imatge esbiaixada que s'ha instal.lat en l'imaginari del ciutadà, malgrat que no són necessàriament certs: NO TOTHOM ÉS IGUAL pel sol fet d'estar en una llista electoral i voler ser regidor. La transparència personal del càrrec públic és essencial:

  • Declaració dels bens dels càrrecs públics
  • Declaració de les retribucions dels càrrecs electes

També hem de saber governar amb decisions pròpies, a poder ser amb el màxim consens amb la resta de grups municipals, per això ens presentem a les eleccions perquè ens feu confiança. Cal informar i escoltar la gent promovent polítiques de proximitat per fer entendre el perquè de les prioritats adoptades i cercar complicitats: que tothom senti i adopti la gestió municipal com a seva. Les polítiques de comunicació i participació són la base de la cohesió d'un poble.

Hem de cercar noves formes de participació i comunicació municipal dels teianencs i teianenques fixant unes regles del joc que avalin la vinculació amb la presa de decisions del govern de Teià:

  • Redacció d'un ROM propi per a Teià
  • Potenciació o creació de Consells de Participació Ciutadana (CPC,s) que puguin ser el nexe d'unió dels seus respectius àmbits amb els tècnics municipals i els regidors corresponents: Gent Gran, Joves, Esports, Ensenyament, Cultura,  Comissió Festes, AA.VV., ...

Construïm una nova dinàmica de gestió PER UN TEIÀ QUE CAMINA de cara al segle XXI!

Tot és feina! T'hi sents identificat? Vols acompanyar-nos?

TEIÀ CAMINA ... camina amb nosaltres!

.