Teià

Urbanisme i vies públiques

  • Actualitzat:
  • Creat:

.- Un gran projecte: EL SOTERRAMENT DE LA RIERA

.- Un gran repte: EL MANTENIMENT DEL QUE JA TENIM

.- Un gran canvi d'imatge: LA NETEJA I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Darrerament hem tingut unes capacitats econòmiques molt minces per afrontar noves iniciatives. Tot esperant que realment la crisi es vagi superant, hem de saber ser realistes i proposar en línies globals una estratègia factible:

.- Un gran projecte: EL SOTERRAMENT DE LA RIERA en el seu tram urbà amb el soport de les institucions públiques catalanes de la Generalitat i la Diputació tot recuperant el que es va perdre fa anys per no haver-lo gestionat adequadament i no aconseguir el consens de tothom.

.- Un gran repte: EL MANTENIMENT DEL QUE JA TENIM reorientant les seves dotacions per convertir-les en multifuncionals i aconseguir una millor rendibilitat I sostenibilitat d'ús de totes elles. 

.- Un gran canvi d'imatge: LA NETEJA I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA dotant a la Brigada i Policía Municipals dels recursos necessaris per desenvolupar les seves tasques d'excució i control.

.- Optimitzar la sostenibilitat de les zones verdes municipals per reduir costos de manteniment (jardins, rotondes, ...). Adequació dels bosquets de Sant Berger i del Carrer Desmunt com a boscos-parcs urbans (recuperació del mobiliari, pipi-can).

S'hauran de compaginar amb les directrius del POUM i cercar recolzaments financers via programes PUOSC. Però els teianencs hi tenim molt a dir: les complicitats amb l'equip de govern és imprescindible per garantir la financiació majoritàriament amb recursos interns i això sols és possible amb una gestió dels pressupostos impecable.

Urbanisme i Hisenda de la mà!

Tot és feina! T'hi sents identificat? Vols acompanyar-nos?

TEIÀ CAMINA ... camina amb nosaltres!