Teià

"Mens sana in corpore sano ..."

  • Actualitzat:
  • Creat:

Hem de considerar que al ser un poble d’uns 6.200 habitants no hi ha totes les ofertes culturals i esportives que algú pot pensar són necessàries, però les bàsiques entenem están cobertes amb escreix.

Avui día estem immersos en una societat on priven la cultura de l'oci i el culte al còs humà. Els ajuntaments i la societat civil han desplegat una sèrie de recursos per oferir-los als ciutadans en funció de les seves necessitats. Hi ha iniciatives altruïstes d’entitas sense ànim de lucre, iniciatives de servei municipal a costos reduïts i subvencionats i iniciatives privades amb ànim lucratiu però ajustades a la competitivitat que marquen les circumstàncies econòmiques del moment.

A lo llarg dels anys Teià s’ha anat dotant d’unes infraestructures per donar resposta al que els seus veïns demanaven. Hem de considerar que al ser un poble d’uns 6.200 habitants no hi ha totes les ofertes que algú pot pensar són necessàries, però les bàsiques entenem están cobertes amb escreix. Una altre cosa és que l’estat de conservació i operatiu sigui millorable i que es pugui optimitzar la seva gestió per tal de rendibilitzar-ne l’ús i multiplicar-ne l’oferta d’activitats. El patrimoni hi ha que mantener-lo.

La nostra línea d’actuació de govern proposa adequar l’àmplia oferta existent actual promovent-ne l’ús multidisciplinar i eficiencia de gestió ben coordinada. Es necesita la complicitat de la societat civil amb els òrgans de govern i això suposa fer una tasca conjunta i estreta entre els tècnics municipals corresponents i els Consell d’Esports i de Cultura:

ÀMBIT ESPORTIU
Estudiar la rendibilitat del poliesportiu i introduïr millores en les seves instal.lacions sense càrregues oneroses al municipi, tot fent-lo més atractiu i amb una oferta ampliada d’activitats pels teianencs i teianenques.
Promoure convenis de col.laboració amb les entitats esportives privades com el Tennis i el Pitch&Putt per afavorir l’aprenentage i activitat esportiva dels nens, joves i jubilats de Teià a uns preus raonables per fomentar-ne la seva pràctica. Algo semblant al que organitza el CET des de fa anys amb una iniciativa encomiable.
Promoure convenis de col.laboració amb els centres educatius per poder aprofitar les instal.lacions esportives o espais coberts per complementar les opcions d’actes i practiques que ho puguin requerir. En especial ens referim a caps de setmana i periodes vacacionals escolars. Com exemple els casals d’estiu que ja es fan a l’institut.
Potenciar l'esport de la Gent Gran com activitat de salut.
Creació d'un campus esportiu a l'estiu pels nois i noies a partir dels 12 anys. Considerar altres períodes vocacionals.
• D’entrada no pensem que sigui necessari plantejar una nova área esportiva sinó aprofitar el que ja tenim. Abans posar gespa artificial al camp de futbol que fer-ne un de nou, sempre analitzant que la millora ofereixi major activitat i sostenibilitat.

ÀMBIT CULTURAL
Potenciar la Unió com a referent d'arts plàstiques i musicals.
Promoure una major participación dels centres Cim i Turó de’n Baldiri en la vida cultural del municipi.
Incrementar la partida pressupostària de la Biblioteca Can Llaurador per ampliar les activitats que s’hi desenvolupen i consolidar el fons documental.
Cercar una sortida viable al CAT (Centre d'Atenció Turística) i Cella Vinària a través de la Mancomunitat de Municipis tot garantint-ne la seva sostenibilitat econòmica i social o un tancament ordenat tot salvaguardant el jaciment arqueològic. Ha estat un compromís no aconseguit pel govern de CiU, ERC i PSC i cal tancar-lo quan abans millor.
Promoure convenis de col.laboració amb les entitats culturals privades tot proposant que les seves activitats internes (actes festius, de demostració, …) puguin ser obertes a la resta de vilatans si sembla adequat.

En resum, intentar que les iniciatives civils quedin completament integrades en l’agenda municipal de Cultura i Esports.

Tot és feina! T'hi sents identificat? Vols acompanyar-nos?
TEIÀ CAMINA ... camina amb nosaltres!